EFL-i eesmärgid:

Huvikaitse

EFL soovib tagada füsioterapeutidele nende huvide, sh töö-, sotsiaal- ja kutsealaste huvide kaitse ning esindatuse.

Areng

EFL soovib tõsta Eesti füsioterapeutide professionaalsust ning suurendada eriala rolli nii ühiskonnas kui ka tervishoiusüsteemis.

Mainekorraldus

EFL-i missiooniks on eriala tutvustamine ja propageerimine, et tagada füsioteraapia eriala järjepidevus.

Miks astuda Eesti Füsioterapeutide Liidu liikmeks?

EFL kuulub World Physiotherapy IFPTOHE alagruppi

2 nädalat tagasi

Eesti Füsioterapeutide Liit
📣Edastame IOPTMH (International Organization of Physical Therapy in Mental Health) kliinilise praktika töögrupi koostatud ülemaailmse uuringu füsioterapeutidele. Oodatakse kõiki füsioterapeute olenemata tegevusvaldkonnast. Vastamine võtab aega umbes 5 minutit ja küsimused on valikvastustega. ❗️Väga oluline on saada rohkelt vastuseid ja tagasisidet ka Eesti füsioterapeutidelt, et kaardistada kliinilise praktika hetkeseis maailmas, mis puudutab tööd vaimse tervise patsientide ja klientidega. Seejuures on oodatud vastuseid kõikidelt füsioterapeutidelt, mitte ainult vaimse tervise valdkonnas tegutsevatelt. Uuringus saab osaleda skaneerides flaierilt QR koodi.: ... Loe veel...Näita vähem
Vaata Facebookis
Õendusteaduse nooremteadur Merle Seera-Erstu kutsub osalema oma doktoritööga seotud küsitlusuuringus „Tervishoiuspetsialistide tajutav vaimne tervis, moraalne düstress ja tööalane ebakindlus tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.”👇Küsimustik on avatud kuni 30.04!www.facebook.com/photo/?fbid=919655030163106&set=a.414800877315193Õendusteaduse nooremteadur Merle Seera-Erstu kutsub osalema oma doktoritööga seotud küsitlusuuringus „Tervishoiuspetsialistide tajutav vaimne tervis, moraalne düstress ja tööalane ebakindlus tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.” Uuringusse on oodatud kõik Eesti tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad õed, ämmaemandad, hooldustöötajad, tegevusterapeudid, tegevusjuhendajad, füsioterapeudid, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud ja erakorralise meditsiini tehnikud. Teie panus uuringusse on väga väärtuslik, kuna uuringutulemused annavad võimaluse analüüsida hetkel tervishoius ja sotsiaalhoolekandes toimuvat ning rakendada töökohtadel sekkumisi, mis toetavad tervishoiuspetsialistide tervist ja töötingimusi.Uuringus osalemine on vabatahtlik ja anonüümne. Andmeid kogutakse Tartu Ülikooli andmekaitse nõuetele vastavas veebikeskkonnas REDCap (Research Electronic Data Capture) ning hoiustatakse Tartu Ülikooli serveris OneDrive. Uuringu on kooskõlastanud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee (taotlus nr 385/T-17). Kui olete nõus uuringus osalema, palun vastake küsimustikule, milleks kulub umbes 15 minutit. Uuringutulemused avalikustatakse teaduspublikatsioonides, erialakonverentsidel ja – ajakirjades. Küsimustik on vastamiseks avatud 6. märtsist 30. aprillini 2024. 👉 Küsimustikule saate vastata siin: redcap.link/hql5gvivKui teil on uuringu kohta küsimusi, võtke julgelt ühendust vastutava uurijaga e-posti aadressil merle.seera-erstu@ut.ee või telefonil +372 522 8471. Teid tänades Merle Seera-Erstuõendusteaduse nooremteadurperemeditsiini ja rahvatervishoiu instituutTartu ÜlikoolDoktoritöö juhendajad: Ruth Kalda, TÜ peremeditsiini ja rahvatervise instituudi peremeditsiini õppetooli professorMari Kangasniemi, TÜ peremeditsiini ja rahvatervise instituudi õendusteaduse õppetooli külalisprofessorMarja Hult, Kagu-Soome Rakenduskõrgkooli õenduse osakonna vanemteadur ... Loe veel...Näita vähem
Vaata Facebookis
EFL

Liikmemaksu tasumine

Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: