2023 aasta sügisel tuli positiivne otsus Euroopa Komisjonist, kus oli edukas Tartu Ülikooli
kaasoslusena Erasmus+ projekti taotlus „Spordifüsioteraapia kompetentside uuendamiseks
ja täiendamiseks“ (Erasmus+ Cooperation Partnership Project, Higher education to
improve competency in Sports Physiotherapy (lühend: SportsComp), Projekti kestuseks on
3 aastat.

Projekti partneriteks on viis organisatsiooni: Jyväskylä ametikool, Tartu Ülikool, Vrije
Ülikool, Thessaly ülikool, ja Rahvusvaheline Spordifüsioterapeutide Liit.

Projekti juhib Jyväskylä ametikool ja selle eesmärk on uuendada spordifüsioteraapia õppe
kõrghariduse kvaliteeti ja ka spordifüsioteraapia kutse pädevuste uuendamine. Tulemustest
ja uuendustest teavitamise ning levitamist ülemaailmselt juhib projektis just
Rahvusvaheline Spordifüsioterapeutide Liit, kes omab kõige suuremat võimekust
tulemuste viimisel peamise sihtgrupini – spordis tegutsevad füsioterapeudid.

Projekt algas 1.09.2023 ja kestab 3 aastat ning on jaotatud viieks osaks (work pacage), mis
keskenduvad kompetentside kontrollimisele ja uuendamisele, täiendab spordifüsioteraapia
õppeprogramme erinevate õppevahenditega läbi e-õppe võimaluste arendamise.

Projekti kodulehekülg: https://ifspt.org/erasmus-plus_sportscomp/

Täpsem info ja küsimused projekti kohta:
Armi Hirvonen (Project Manager, Jamk University of Applied
Sciences), Armi.Hirvonen@jamk.fi

Sanna Sihvonen (Project Manager, Jamk University of Applied
Sciences), Sanna.Sihvonen@jamk.fi
Eleni Kapreli (University of Thessaly), ekapreli@uth.gr
Carlo Ramponi, (IFSPT) vicepresident@ifspt.org

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: